Country

 

1. Därför har vi en sekretesspolicy 

Det är viktigt för SOT of Sweden AB att skydda din personliga integritet. Därför strävar vi efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt samt att efterleva gällande dataskyddsföreskrifter. Med hjälp av denna sekretesspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter bearbetas av SOT of Sweden AB. 

 

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

SOT of Sweden AB, organisationsnummer 559123-5915 (omnämns även såsom "vi", "oss" och "vår"), på Vevaxelgatan 28, 212 41 Malmö är ansvarig för bearbetningen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).  

3. Personuppgifter gällande dig som vi bearbetar 

3.1 Personuppgifter som du har gett oss tillgång till eller som vi har samlat in från dig 

Du ger oss tillgång till vissa uppgifter om dig när du blir medlem i SOT of Sweden AB och när du handlar på sotsweden.se samt när du interagerar med oss på något annat sätt (exempelvis via vår kundtjänst).  

Du kan även ge oss tillgång till uppgifter på grund av andra orsaker. Exempel på sådan information är: 

 • Namn 

 • Ålder 

 • Kön 

 • Personnummer 

 • Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress) 

 • Produktfeedback och kommentarer (inklusive ostrukturerade kommentarer/information, chatt/mejl) 

 • Betalningsinformation (såsom bankkonto) 

Vi samlar även in information om dig när du handlar hos SOT of Sweden AB, när du besöker sotsweden.se eller när du interagerar med oss på andra sätt. SOT of Sweden AB bearbetar information såsom: 

 • Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinställningar, geografisk information) 

 • Transaktions- och köpinformation (såsom beställningsnummer samt vara) 

 • Köp- och användargenererad data/e-handelsaktiviteter (exempelvis varor du granskar och klickar på) 

 • Preferenser och beteende 

3.2 Personuppgifter som vi har samlat från tredje parter 

För att bibehålla goda kundrelationer samlar SOT of Sweden AB regelbundet in personuppgifter från andra platser/andra parter (så kallade tredje parter). Den information vi samlar in från tredje parter är: 

 • Adresser från offentliga register för att säkerställa att vi har din rätta adress. 

 • Kreditvärdighetsuppgifter från kreditvärderingsinstitut eller banker. 

4. Information gällande cookies 

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats för att sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. SOT of Sweden AB använder sig av cookies för att förbättra din kundupplevelse samt för att tillhandahålla dig med relevant information och relevanta erbjudanden. En cookie berättar även för oss om du har besökt webbplatsen tidigare samt vilka av våra sidor du har besökt. 

I din webbläsare kan du välja ett alternativ som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa denna cookie. Du kan även välja att inte acceptera några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar annorlunda, kan du söka i hjälpmenyn för att finna denna inställning i din webbläsare. 

5. Syfte och rättslig grund gällande bearbetning av dina personuppgifter 

5.1 Syfte gällande bearbetning av dina personuppgifter 

Vi bearbetar dina personuppgifter för olika syften. SOT of Sweden AB bearbetar dina personuppgifter för att: 

Administrera dina inköp, vilket innefattar: 

 • Ge dig information gällande dina inköp på sotsweden.se, exempelvis orderbekräftelser, leveransinformation och så vidare 

 • Leverera dina inköp på sotsweden.se till den adress du anger 

 • Administrera ditt köp om du har valt att betala med faktura 

 • Tillhandahålla digitala kvitton på dina inköp i butik 

Tillhandahålla en personlig upplevelse (profilering) genom att: 

 • Skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig 

 • Anpassa din upplevelse på SOT of Sweden AB.se utifrån ditt beteende och dina preferenser 

 • Tillhandahålla en personlig upplevelse vad gäller våra tjänster, förmåner och erbjudanden 

Förbättra vår kommunikation, våra produkter och tjänster: 

 • Hantering av kundtjänstärenden och/eller reklamationer 

 • Identifiera trender genom att samla in data för statistiska ändamål 

Hantera och administrera dina uppgifter genom att: 

 • Se till att våra kundregister uppdateras med aktuell adress 

Administrera evenemang genom att: 

 • Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller evenemang 

 • Kommunikation före och efter tävlingar och/eller evenemang 

Hantera och administrera ditt medlemskap (gäller enbart för medlemmar) genom att: 

 • Erbjuda poäng, bonusar och andra förmåner som är knutna till ditt personliga medlemskap - Administrera ditt konto på vår webbplats 

 

5.2 Rättslig grund gällande bearbetning av dina personuppgifter 

SOT of Sweden AB baserar sin bearbetning av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder. 

 • Vi bearbetar dina personuppgifter för att fullgöra köpeavtalet med dig som kund och/eller medlem. Baserat på denna rättsliga grund bearbetar vi information såsom dina inköp och hur du interagerar med vår kundservice. 

 • En del av den bearbetning av personuppgifter vi utför baseras på ett legitimt intresse. Detta gäller exempelvis de uppgifter vi bearbetar för att skicka ut personliga erbjudanden samt för att genomföra en begränsad segmentering av kunder. Detta innefattar en bearbetning och analys av din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt agerande på sotsweden.se för att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att förbättra våra erbjudanden. 

 • I vissa fall kan SOT of Sweden AB ha en juridisk skyldighet att bearbeta dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis information om ditt köp för att uppfylla krav i enlighet med Bokföringslagen och Konsumentköplagen. 

 • SOT of Sweden AB bearbetar även dina personuppgifter utifrån ditt medgivande. Detta inkluderar marknadsföring såsom direktmarknadsföring, nyhetsbrev och kundundersökningar. 

Observera: Du är aldrig skyldig att ge oss tillgång till dina personuppgifter, men om du inte ger oss tillgång till dina personuppgifter kommer vi inte att kunna efterleva vårt avtal eller efterleva våra åtaganden i förhållande till dig. 

 

 

6. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter kan för vissa syften komma att delas med parter som bearbetar personuppgifter å våra vägnar, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi kommer att ge dina personuppgifter till följande: 

 • Leverantörer av IT-system såsom sotsweden.se och dess underleverantörer gällande utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar åt SOT of Sweden AB. 

 

Vi överför även dina personuppgifter till oberoende personuppgiftsansvariga: 

 • Samarbetspartners. För att hantera betalningar från SOT of Sweden AB:s kunder använder vi oss av leverantörer för att säkerställa säkra betalningslösningar. 

 

7. Under hur lång tid lagras dina personuppgifter? 

Vi kommer aldrig att bearbeta dina personuppgifter under en period som är längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning, regelverk, praxis eller statliga beslut. Exempelvis kan uppgifter komma att lagras längre om så krävs i enlighet med Konsumentköplagen eller Bokföringslagen. Personuppgifter lagras och bearbetas i SOT of Sweden AB:s IT-system. 

 

Gäller enbart för medlemmar: Dina uppgifter kommer som regel att lagras tills dess att du avslutar ditt medlemskap. Du kan när som helst kontakta oss för att avsluta ditt medlemskap och begära att vi raderar dina personuppgifter. 

 

8. Dina rättigheter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information gällande vilka personuppgifter vi bearbetar rörande dig samt även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. 

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter gällande dig ska rättas. Utifrån syftet med bearbetningen har du rätt att se till att ofullständiga personuppgifter blir fullständiga. 

Under vissa förhållanden, till exempel om bearbetningen inte längre är nödvändig för de syften som anges eller om du återkallar ditt samtycke, har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt att begära att vi begränsar vår bearbetning av dina personuppgifter. 

Du har rätt att invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter när det gäller exempelvis direktmarknadsföring eller profilering, eller om bearbetningen är baserad på vårt legitima intresse. 

Du har även, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig, såsom de har tillhandahållits oss, i ett strukturerat, etablerat och maskinläsbart format och kan då överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

Du har när som helst rätt att häva hela eller delar av ditt givna samtycke gällande bearbetning av personuppgifter, vilket börjar gälla samma dag som ditt hävande, såvida ytterligare bearbetning inte krävs i enlighet med gällande lagstiftning. Du har även rätt att invända mot bearbetning av personuppgifter som syftar till profilering och direktmarknadsföring. 

All kommunikation och alla åtgärder som vidtas av SOT of Sweden AB i förhållande till dina rättigheter tillhandahålls gratis. I fall av uppenbart ogrundade eller orimliga krav, förbehåller SOT of Sweden AB sig rätten att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla denna information eller vidta den begärda åtgärden, eller att vägra att vidta den begärda åtgärden. 

Om du har några klagomål gällande vår bearbetning av dina personuppgifter har du rätt att framföra ett klagomål till den svenska Datainspektionen, www.datainpektionen.se, eller annan behörig tillsynsmyndighet som övervakar SOT of Sweden AB:s hantering av personuppgifter. 

 

10. Kontaktinformation 

Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss angående vår bearbetning av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta SOT of Sweden AB på:  [email protected] 

 

Denna information gällande personuppgifter sammanställdes av SOT of Sweden AB SE den 8 oktober 2018. 

 

 

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Produkter
Övrigt